ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGÂN SƠN NĂM HỌC 2009-2010

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGÂN SƠN

1, Tình hình cơ bản của nhà trường:

a, Kết quả đạt được của năm học 2009-2010:

Tổng số lớp: 16, tổng số học sinh cuối năm học: 508

- Tuyển mới lớp 10: 235 học sinh, tỷ lệ tuyển: 85%.

- Duy trì sĩ số: 93,7%.

- Xếp loại học lực: Giỏi: 7/508 = 1,38%, Khá: 34/508 = 6,69%, Trung bình: 220/508= 43,31%, Yếu: 242/508= 47,64%, Kém: 5/508= 0,98%.

- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 193/508=37,99%, Khá: 157/508= 30,91%, Trung bình: 155/508= 30,51%, Yếu: 3/508= 0,59%.

- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 52,06% (tính riêng số học sinh đang học là 55,33%).

b, Tình hình cơ bản của nhà trường năm học 2010-2011:

- Tình hình số lượng:

+ Học sinh: Tổng số lớp: 15, trong đó khối 10: 6 lớp, khối 11: 5 lớp, khối 12: 4 lớp.

Tổng số học sinh: 532 , trong đó khối 10: 227 , khối 11: 175 , khối 12: 130.

+ Giáo viên: Biên chế giao: 34, số đã tuyển: 33, trong đó Toán: 5, Lý: 3, Hoá: 3, Sinh: 2, Tin: 2, Văn: 4, Sử: 2, Địa: 2, GDCD: 1, Tiếng Anh: 5, Thể dục: 3, KTCN: 1(có 02 giáo viên nữ nghỉ thai sản từ 20/9/2010 đến 20/01/2011, trong đó 01 giáo viên Tin, 01 giáo viên Tiếng anh).

+ Cơ sở vật chất: có đủ 15 phòng học để học một ca, có 03 phòng thực hành Tin học, 01 phòng bộ môn Hoá- Sinh, 01 phòng bộ môn Lý – KTCN, có thư viện. Có đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu, sách giáo khoa cho học sinh, tài liệu tham khảo cho giáo viên.

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều