Giờ học ảnh hưởng tới kết quả học tập và sức khỏe

SKĐS - Một nghiên cứu của Đại học Oxford, Đại học Y Harvard và Đại học Nevada đã cho thấy, giờ học bắt đầu ở các trường trung học...

Một nghiên cứu của Đại học Oxford, Đại học Y Harvard và Đại học Nevada đã cho thấy, giờ học bắt đầu ở các trường trung học và trường đại học hiện đang làm tổn hại đến việc học tập và sức khỏe của học sinh, sinh viên.

Dựa trên các nghiên cứu mới nhất về giấc ngủ, các tác giả kết luận, học sinh nên bắt đầu học lúc 8 giờ 30 hoặc muộn hơn ở độ tuổi 10; 10 giờ hoặc muộn hơn ở độ tuổi 16; và 11 giờ hoặc muộn hơn ở độ tuổi 18. Thời gian biểu trên có khả năng bảo vệ học sinh khỏi những giấc ngủ ngắn và thiếu ngủ mạn tính, ảnh hưởng đến việc học tập và vấn đề sức khỏe.

Những phát hiện trên được dựa vào sự hiểu biết về nhịp sinh học (đồng hồ sinh học) và các gen có liên quan đến điều tiết chu kỳ hàng ngày.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều